برچسب: کاریابی دفاتر مسافرتی

کاریابی آژانس هواپیمائی

کاریابی آژانس هواپیمائی مجموعه خبر توریزم سیستم بسیار قوی را برای کاریابی آژانسهای محترم هواپیمائی و کارمندان محترم آژانسهای هواپیمائی که در تمامی بخشهای گردشگری فعال هستند مانند کارمند مدیر فنی بند ال و کارمند مدیر فنی بند ب و کارمند فروش بلیط داخلی و کارمند فروش بلیط خارجی و […]

ادامه مطلب