میراث فرهنگی

میراث فرهنگی هر کشور یکی از گرانبها ترین میراث آن کشور هست که در ایران توسط سازمان میراث فرهنگی که جدیدن وزارت خانه شده حمایت و نگهداری می شود و تمامی آثار باستانی و موزه ها را شامل می شود.

دکمه بازگشت به بالا