صنایع دستی

صنایع دستی ایران یکی از بهترین گذینه ها و موارد تولیدی کشور هست که بدون هیچ گونه وابستگی به خارج از کشور در صورت صادرات برای کشور ارز آوری فراوان داشته باشد.و افرادی زیادی را مشغول به کار کند.

دکمه بازگشت به بالا